Vandringsleder och stigar

Gula spåret med Röda/Blå slingan, Femsjö

Längs stigen finns det informationsskyltar om natur och kulturhistoria i Femsjö. I detta område gjorde Femsjösonen Elias Fries, ”svamparnas Linné”, en gång sina första strövtåg. Gula spåret erbjuder en vandring på cirka 4 km, men har även två kortare alternativ, Blåa och Röda slingan. Starten för spåren är bredvid Femsjö skola vid den åttkantiga informationsbyggnaden, vilken även är utrustad med grillplats.

Karta för utskrift finns här

Hallandsleden

Hallandsleden anknyter i söder till Skåneleden och i norr till Bohusleden. På sin väg genom Halland delar sig leden i östlig och i en västlig sträckning vid Simlångsgården. De båda sträckningarna förenas åter i Åkullaområdet. Från Varberg kan man följa ”Europaled 1” och ansluta till övriga delar av Hallandsleden strax före Åkulla.

Landskapet växlar hela tiden. Ena stunden vandrar man genom djupa skogar för att senare komma ut i ett öppet landskap med hästhagar och små röda stugor. Hallandleden följer gamla färdvägar med mängder av kulturspår såsom fornminnen och historiska byggnader. Många av sevärdheterna har fått informationsskyltar.

Hela sträckan är drygt 360 km och leden är uppdelad i 25 etapper. För att täcka alla delar av Hallandsleden finns det tre kartblad.

Länk till Hallandsleden samt kartfiler (.gpx-format) finns här.

Krösarundan

En resa i tid, natur och mat

Krösarundan presenterar en tur på 21 mil som tar dig genom en bygd fylld av historia. Du reser genom Nissans och Fylleåns natursköna dalar. Vid Unnaryd når du även sjöarna Unnen och Bolmen. Inom området finns flera små museer och historiska byggnader med information om svunna tider.

Du hittar också tips på andra sevärdheter längs vägen, och på var magens behov bäst tillfredsställs. Om du vill ha tid att titta in på de olika museerna och i lugn och ro njuta av andra platser längs vägen, så tar rundan mer än en dag – men det finns flera fina övernattningsställen att välja mellan.

Broschyr: Krösarundan
Till toppen av sidan

Cykelleder och cykeluthyrning

Cykelled Femsjö och Färgensjöarna

En lärande och upplevelserik led med fantastisk natur och kultur. Det finns tre alternativ på Färgensjöarna runt, Den korta leden är på 18 km, mellanleden är 21 km och den långa på hela 40 km.

Karta och broschyr för nedladdning: Karta Cykelled Femsjö och Färgensjöarna

Hylteslingan

Hylteslingan på totalt 165 km har start och mål i Halmstad och följer i sin norra del Nissans dalgång genom skön natur och intressant landsbygd. Via Oskarström, Torup och Hyltebruk går färden in i viltrika skogar och gamla kulturmiljöer. Vid Unnaryd och Femsjö passerar vi många sjöar, och sedan går färden tillbaka till Halmstad genom Simlångsdalen.

Cykeluthyrning

Femsjö Vandrarhem Tfn: +46(0)345-120 95 Latitud: 56.89162, Longitud: 13.32691
Pensionat Sågknorren Tfn: +46(0)709-38 64 16
pensionat@sagknorren.se
www.sagknorren.se

Till toppen av sidan

Kanotled och kanotuthyrning

Kanoting i Stora Frillen

Trevlig och omväxlande paddling i ett sjösystem med många mindre sjöar, vikar och öar vilket passar bra som en dagsutflykt. Förfrågan och kanotuthyrning, kontakta Pensionat Sågknorren
Tfn: +46(0)709-38 64 16
pensionat@sagknorren.se
www.sagknorren.se

Till toppen av sidan

Badplats

Mellanfärgen, Ibro badplats

Latitud: 56.92109, Longitud: 13.33524
Naturskön och barnvänlig badplats med två bryggor och sandstrand. Fiskemöjligheter. Badplatsen är tillgänglighetsanpassad med ramp/specialkonstruerad brygga. Handikapparkering med asfalt fram till ramp samt toalett.

Till toppen av sidan

Fiske

Fiske i Färgensjöarna

Färgensjöarnas fiskevårdsområde omfattar förutom de tre Färgensjöarna även Hallasjön, Holmsjön och Yabergssjön. Fiskearter i Färgensjöarna är gös, gädda, abborre, braxen, mört, sutare, siklöja, lake och ål.

Mer info på www.fiskeihalland.se

Fiske i gränslandet

Allgunnen-Frillens fiskevårdsområde omfattar Allgunnen, de två Frillesjöarna och ett antal mindre. Fiskarter: abborre, ål, gädda, mört, sutare, ruda och braxen. I Allgunnen förekommer också sik och gös.

Till toppen av sidan

Naturområden

Femsjö kyrkoreservat

Reservatet ligger vackert vid sjön Färgen. Under åren omkring 1810 botaniserade den unge Elias Fries flitigt i detta område. Senare har andra svampforskare och botanister gjort ytterligare undersökningar vilket gjort området till ett viktigt referensområde för svampforskare. Du når området bäst från informationsanläggningen vid Femsjö skola.

Hägnen naturreservat

Hägnen är ett relativt nybildat naturreservat. Området består av ett mindre bokskogsområde på en bergig udde i sjön Södra Färgen. Området ingår i en större plan att gynna och återskapa miljöer från Elias Fries tid. Flera rödlistade och regionalt intressanta arter av lavar är funna på platsen. 2–3 timmars vandring.

Mogölsmyren naturreservat

På Mogölsmyren kan man uppleva orörd vildmark där tystnaden råder. Området ingår i ett större myrkomplex, Ringmossen, och bidrar med vatten till Fylleån i väster. Området består av 33 hektar nästan orört myrområde.

Skubbhult naturreservat

Skubbhult ligger på sydsvenska höglandets västsida och består av äldre bokskog i en sluttning ner mot sjön Mellan-Färgens strand.

Alenäs naturreservat

Alenäs naturreservat utgörs till största delen av våtmarker och omgivande skogsområden. I reservatet ligger också Ekhulten, ett ålderdomligt och småbrutet, före detta odlingslandskap.

Till toppen av sidan

Kulturminnen

Femsjö kyrkby

Latitud: 56.89184, Longitud: 13.32769

Besök den välbevarade kulturmiljön i Femsjö by med kyrka, kyrkstallar, prästgård, skola och Friesmuseet.

S:t Sigfrids källa

Latitud: 56.87186, Longitud: 13.31021

Källan har formen av en liksidig triangel uthuggen direkt i stenhällen som ligger nära vägen Femsjö-Kullhult. Enligt sägen ska källan ha öppnats av Sankt Sigfrid som på 1000-talet lär ha predikat i trakten. En annan myt säger att den bildats då Karl XII lade sin hatt över klippan.

Vrangs rör

Latitud: 56.84962, Longitud: 13.27985

Ett stort bronsåldersröse beläget nära Kullhult. Det lär ha fungerat som gränsmärke vid den första dokumenterade gränsdragningen mellan Sverige och Danmark år 1050. Senare i danske kung Valdemar II:s jordebok från första hälften av 1200-talet anges Wracsnæs som gränsmärke.

Torpinventeringen

En förteckning över de torp som finns i Femsjö socken. Finns att ladda ner i sin helhet här.

Till toppen av sidan

Museum

Friesmuseet

Latitud: 56.89041, Longitud: 13.32634

Friesmuseet är beläget intill prästgården i Femsjö och hedrar minnet av Elias M. Fries. Han räknas näst efter Linné som den främste inom botaniken. Systema Mycologicum- svampsystemet, blev normgivande ifråga om svamparnas namngivning. Friesmuseet rymmer även ett bibliotek från 1800-talet.  Öppet söndagar juni–aug, kl. 14–17. Övrig tid enligt överenskommelse.

Kontakta oss för mer information eller bokning »

Till toppen av sidan

Hembygdsgård

Haggården

Latitud: 56.89848, Longitud: 13.32303

Gården har anor från 1800–talet och var bebodd till och med år 1950.

Kontakta oss för mer information eller bokning »

Till toppen av sidan

Kyrka

Femsjö kyrka

Latitud: 56.89212, Longitud: 13.32631

Femsjö kyrka har anor från medeltiden och fick sitt nuvarande utseende under 1700-talet. De storslagna takmålningarna utfördes av korpralen Peter Edberg på 1740-talet. Kyrkan hålls öppen dagligen under sommarmånaderna.

För guidning, kontakta Hyltebruks pastorat:
http://www.svenskakyrkan.se/fargaryd-femsjo/

Till toppen av sidan