Sjörikt, pittoreskt och kulinariskt

Vi som bor i Femsjö har alltså gott om plats och ser gärna att besökare kommer till vår socken, njuter av naturen och lär sig om vad folk här har gjort förr och gör nu. Den här webbplatsen innehåller information om allt från istid till nutid. Det finns mycket att läsa och lära. Vi rekommenderar att Du tar tid på Dig. Det bästa är att bara studera en eller några få sidor vid ett besök. Vi tycker att vi har mycket att dela med oss och ser gärna att Du kommer tillbaka flera gånger.

20 besöksvärda platser

Ibro (1349500 Ö, 6313200 N). Badplats i Mellanfärgen med sandstrand och bryggor.

Hallaböke (1348800 Ö, 6313100 N). Deltabildning med dödisgropar sedan istiden. Den flacka odlade marken visar ungefär den nivå Färgensjöarna en gång hade här. Silverkullen (”Sölfkullen”, 1349220 Ö, 6313100 N) är ett stenröse som uppsökts av skattgrävare.

Skubbhults naturreservat (1350000Ö, 6314000 N). Bokskogsområde med rik flora av mossor och lavar.

Yaberg (1352150 Ö, 6315000 N). Gammal industrimiljö och ett centrum där det fanns sågverk, affär, m.m.

Kloömosse naturreservat (1345300 Ö, 6312500 N). Myrområde av vildmarkskaraktär med Kloö, en liten fastmarksö mitt ute i mossen där det förr låg ett ensligt beläget soldattorp.

Löjenäs (1351100 Ö, 6311140 N). Vackert kulturlandskap med utsikt över Södra Färgen.

Hökhult (1353600 Ö, 6312300 N). Kulturlandskap med beteshagar och fornlämningar.

Södra Bökeberg (1352400 Ö, 6310900 N). Ängs- och hagmarker med rik flora som har uppskattats både av Elias Fries och av nutida besökare. Fornlämningar.

Haggården (1348770 Ö, 6310720 N). Gammal stuga som nu är hembygdsstuga.

Bösseberget (1349175 Ö, 6310070 N). På Bösseberget finns en grotta där Femsjöborna gömde sina bössor under ofredsåren. Nära Bösseberget finns också Vita Källa. Följ Gula Spåret och Röda Slingan så kommer Du dit.

Dullaberget (1349800 Ö, 6310200 N). Vacker utsiktspunkt med bokskog. Gula Spåret leder förbi Dullaberget.

Kyrkbyn med skolan, kyrkstallarna och kyrkan. Se Er omkring men respektera att flertalet hus i byn är privata bostäder!

Ävjen (1348950 Ö, 6309600 N). Mäktig dödisgrop med en liten göl i botten. På det närbelägna Ävjeberget (1349150 Ö, 6309290 N) hölls det gudstjänster under ofredstiden på 1600-talet.

Stensjön med Store Sten (1347390 Ö, 6309480 N). Enligt sägnen har ett troll kastat stenen mot Femsjö kyrka men missade.

St. Sigfrids källa (1347860 Ö, 6307740 N). Trekantig källa där enligt traditionen S:t Sigfrid predikat och döpt.

Frillalt (1345700 Ö, 6308700 N). Badplats med sandbotten och klart fint vatten.

Gränssten mellan Djupadal och Linushålan (1345550 Ö, 6305100 N) vilken markerar den gamla riksgränsen mellan Sverige och Danmark. Det finns en annan gränssten vid vägen (1345650 Ö, 6304990 N).

Kullhult (1346500 Ö, 6305520 N). By med en imponerande, 40 meter lång, stensatt tunnel under vägen. Tunneln konstruerades i samband med sjösänkningarna i slutet på 1800-talet.

Knalleberg (1347950 Ö, 6305300 N). Gammal by med byggnation från 1600-talet och vackert kulturlandskap.

Mogölsmyrens naturreservat (1347000 Ö, 6303300 N). Del av ett större myrområde med den lilla sägenomspunna Mogölen.