Denna webbplats utvecklas och underhålls genom ett samarbete mellan Stiftelsen Femsjö skola, Femsjö Hembygdsförening och Församlingsrådet i Femsjö.

Stiftelsen Femsjö skola

Femsjö Hembygdsförening

Femsjö Hembygdsförening bildades 1954. Vi arbetar bl a med

  • att fördjupa och dokumentera kunskapen om hembygdens kultur – och naturarv samt föra den kunskapen vidare till kommande generationer
  • att ta till vara kultur-och naturhistoriska minnen och miljöer och göra dem tillgängliga för alla
  • att vårda och levandegöra minnessamlingarna efter Elias Fries
  • att bevara ålderdomliga redskap, husgeråd och andra föremål av värde
  • att aktivt medverka i framtidens utveckling för bygden

Föreningen vårdar två hembygdsgårdar, Friesmuseet och Haggården samt ett kyrkstall. Friesmuseet är en 1700-talsbyggnad som bl a innehåller dokument och föremål efter bygdens store son, botanikern och svampforskaren Elias Fries. Haggården är ett torp med anor från 1800-talet och var bebott t o m 1950.

Föreningen har ett årligt program som presenteras i kalendern. Alla är välkomna att medverka i föreningens verksamhet. Välkommen också som ny medlem. För visning av byggnader, museum och övrig information se under kontakter.

Församlingsrådet i Femsjö

Vi i församlingsrådet är förtroendevalda och har därigenom fått uppdraget att representera Femsjö församling. Detta innebär att vi kan påverka gudstjänstlivet, bestämma om vissa kollekter, planera och även medverka vid olika aktiviteter och frivilligarbete.

Vi får även besluta om frågor av större vikt för den egna församlingen och vi har ett särskilt ansvar för egendom som tillhör församlingen. Vi beslutar inte om budgetfrågor men vi kan framföra synpunkter och önskemål till kyrkofullmäktige/kyrkoråd.

Ledamöter i Församlingsrådet

Maria Bertilsson (ordf), Kerstin Brodin (vice ordf), Kjell-Åke Källén, Karin Westergren, Ann-Kristin Johansson

Ersättare: Lars Ström, Gudrun Joelsson, Turid Brodin