Här finns material för Dig som är intresserad av att prova på att bli botanist. Lär dig känna igen över 150 arter som växer i och runt Femsjö.

Försättsblad till dokumentet Bli botanist

Denna guide innehåll bilder och beskrivning av samma växter som Elias Fries och många andra sett i Femsjöbygden.

Öppna den här sidan i din mobiltelefon och gå ut och botanisera i Elias Fries fotspår! Bladen finns också på papper för utlåning i Fries-museet.

Öppna guiden på https://blibotanist.femsjo.com

Du kan ladda ner hela PDF-filen till din dator på den sidan.