Vill du få in allmän information och nyheter på hemsidan, kontakta någon i redaktionsgruppen.

Redaktionsgruppen för Femsjö hemsida

Stiftelsen Femsjö skolaJohnny Andersson0345-12095, 070-3102110johnny.knallhult@telia.com
Femsjö hembygdsföreningTurid Brodin073-8297901 
Femsjö hembygdsföreningAngela Larsson Strandberg072-7345096knallalt@telia.com
Kyrkans församlingsrådKarin Westergren073-0203139k.westergren@telia.com

Läs mer om sajten och vi som underhåller den under Om oss.

Stiftelsen Femsjö skola

Uthyrning lägenheter

Ingmar Wahlström, ordf 0345-12146, 070-5718284 – ingmar.wahlstrom@telia.com

Uthyrning skolan och vandrarhem

Inger Andersson 0345-12095 – inger.knallhult@telia.com

Femsjö hembygdsförening

Visning av Friesmuseet, kyrkstallarna och hembygdsgården

Ann-Christin Johansson, ordf 0345-12110 – ann-christin.johansson@hylte.se
Bo Tengnäs, v. ordf 0345-12072, 070-3942298 – tengnas@gmail.com
Sören Bjärnborg, 0371-63049, 073-8464449 mail@backhasten.se

Kyrkans verksamhet

Visning av kyrkan, uthyrning av församlingshem

Pastorsexpeditionen i Hylte 0345-19740

Kyrkans församlingsråd i Femsjö

Maria Bertilsson, ordf 070-2720752 – maria.i.bertilsson@gmail.com

Kyrkokören och Änglakören (barn/ungdomar)

Kristina Lindstén 0345-19747, 072-5625758 kristina.lindsten@svenskakyrkan.se