En turbulent historia

danskar_slagfältDe lättbearbetade och väl dränerade jordarna runt Femsjö odlades tidigt. Fornfynd och ett trettiotal fornlämningar visar att människor har vistats i området sedan långt före Kristi födelse. Läget nära den gamla svensk-danska gränsen gjorde att livet i byn tidvis blev turbulent.

Femsjö härjades svårt under krigen på 1500- och 1600-talen. Utan motstånd från den svenska krigsmakten kunde de danska krigsskarorna tidvis härja fritt. Socknen låg under vissa perioder helt öde.