Här finns 14 PDF-filer för Dig som vill ladda ner och läsa om natur, kultur, djur samt historia:

Välkommen till Femsjö

Elias Fries

Vetenskapsmannen Fries

Femsjö under forntiden

1800-talet i Femsjö

1900-talet i Femsjö

Femsjö Kyrka

Djuren i Femsjö

Fjärilar i Femsjö

Fåglar i Femsjö

Sjöar och fisk i Femsjö

Geologi

Skogen

Vegetationen i Femsjö

Här finns information för Dig som vill ha fördjupade kunskaper inom utvalda områden:

Torpinventeringen – Genomfördes mellan åren 1950-54.
Upphovsmän:
– Fritz Andersson, dokumentation 1950-54.
– Robert Andersson, kompletteringar 1992.
– Femsjö Hembygdsförening, digitalisering och bearbetning 2014-15.

Flora Femsioensis 1810-2000 – En förteckning över floran i Femsjö socken. Genomfördes år 2000.
Upphovsmän:
– Semir Maslo och Bo Tengnäs.

En skrift framtagen under temaåret ”Biologisk mångfald” 1999:

Växter och Djur – Svensk version

Växter och Djur – Tysk version

Växter och Djur – Engelsk version