Styrelsen för Femsjö hembygdsförening har möte hos Eva och Bosse Tengnäs i  Torsaberga då även valberedningen kommer att närvara. Bland annat kommer vi att diskutera nästa års program och alla är välkomna med förslag på aktiviteter. Hör av er till någon i styrelsen –  se hemsidan Kontakt.

Välkomna!