När:
2020-03-22 kl. 10:00
2020-03-22T10:00:00+01:00
2020-03-22T10:15:00+01:00
Kontakt:
Svenska kyrkan

Jungfru Marie Bebådelsedag 

Bo Lindbladh leder gudstjänsten

Kyrkokören medverkar

Vi tackar Bo Lindbladh som snart lämnar Femsjö efter många år som kyrkoherde

OBS! Ingen kyrklunch på grund av Coronasituationen

Varmt välkomna!