När:
2021-12-25 kl. 07:00
2021-12-25T07:00:00+01:00
2021-12-25T07:15:00+01:00
Kontakt:
Svenska kyrkan

Och det hände sig vid den tiden…..

I år får vi fira traditionell Julotta.

Medverkande:

Björn Berggren

Kristina Lindstén

Kyrkokören

VÄLKOMNA OCH GOD JUL!

De nya pandemibestämmelserna gör att vi får sitta i varannan bänkrad och med minst en meters avstånd till en annan familj än den egna. Det finns en övre gräns för antal deltagare men bara en julotta.