Andra söndagen i fastan                 Tema: Den kämpande tron

Präst, kyrkomusiker och kyrkvärd medverkar i kort gudstjänst.

På grund av pandemin kan högst åtta personer vara i kyrkan samtidigt. Det finns plats för några få gudstjänstbesökare. Kyrkan är öppen dagtid för den som vill besöka den vid andra tidpunkter.

Vi hoppas på en ny vår och bättre tider!

Se även pastoratets helgmålsandakter:  Digitala Gudstjänster – Hyltebruks pastorat (svenskakyrkan.se)