I Friesmuseét som ligger vid Femsjö prästgård finns porträtt, svampbilder och skrifter som beskriver Elias Fries liv och gärningar. Han är känd som svampkunskapens fader.

Här finns även mycket foto, urklipp och böcker som handlar om Femsjö förr och nu.

Varmt välkommen!