När:
2020-12-20 kl. 16:00
2020-12-20T16:00:00+01:00
2020-12-20T16:15:00+01:00
Kontakt:
Svenska kyrkan

Under Adventstiden kan vi på grund av Coronapandemin inte ha vanliga gudstjänster i kyrkan.

När klockorna har ringt samman hålls en kort ”ställföreträdande gudstjänst” med präst och musiker.

Se även digitala helgmålsandakter från pastoratets kyrkor:  https://www.svenskakyrkan.se/hyltebruk/digitala-gudstjanster-mm

Tänd ett ljus där hemma och ta hand om varandra!

Snart ljusnar det.