Friesmuseét är öppet varje söndag kl. 14-17 under juni till augusti.

Förutom allt intressant om Elias Fries finns det mycket att läsa om Femsjö.

Varmt välkommen att besöka det lilla gula huset vid prästgården!