till alla er som bidragit till kostnaden för att bilda en egen fastighet av Haggården och ängsmarkerna runt omkring. Lantmätaren jobbar på och räknar med att bli klar efter semestern. Ytterligare bidrag är välkomna för vi har en liten del av kostnaden kvar att täcka.