TACK

2021-06-13 in Uncategorized

till alla er som bidragit till kostnaden för att bilda en egen fastighet av Haggården och ängsmarkerna runt omkring. Lantmätaren jobbar på och räknar med att bli klar efter semestern. Ytterligare bidrag är välkomna för vi har en liten del av kostnaden kvar att täcka.

Lön för mödan!

2021-06-13 in Uncategorized

Passa på att kolla in alla blommor vid Haggården!

Tack vare att vi och våra förfäder har skött ängarna vid Haggården, så finns det fantastiska och speciella växter där. Just nu är det som allra finast. Stanna till och njut av getrams, jungfrulin, slåttergubbe, gökärt, gråfibbla och allt annat som just nu blommar som allra bäst. Kom tillbaka om några veckor så bjuds du på högsommarens blomprakt.