Chans att bidra till att Haggården säkerställs för framtiden!

Haggården finns men ändå inte. Den är ingen egen fastighet. Vi har nu satt igång med att säkerställa Haggårdens framtid genom att bilda en egen fastighet. Vi har fått 50% i bidrag till lantmäteriförrättningen, men föreningen måste bidra med resterande 50 %, vilket blir bortåt 30 000 kr. Inspirerade av Sture Wahlström som en gång jobbade med insamling till Friesmuseét gör vi nu ett upprop!

Större eller mindre bidrag välkomnas. Valfri summa betalas via bankgiro 5718-5464 eller Swish 1236647978 . Märk era bidrag med ” Haggården”.

STORT TACK!