Hembygdsföreningen har fått ekonomiskt bidrag från Hylte kommun och Länsstyrelsen för att rusta upp Friesmuséet. Arbete pågår för att byta ut dålig källardörr och bygga tak över ingången. Luftvärmepump installeras för att minska energiförbrukningen.

Arbetet beräknas vara klart under de närmaste veckorna.