Vinnande foto 2018. Vinter i Hökhult. Foto L-A Gudmundsson

FEMSJÖ HEMBYGDSFÖRENING INBJUDER TILL 2019 års FOTOTÄVLING I VÅR VACKRA BYGD.

Fotona skall vara miljöbilder tagna under 2019 ex landskap, sjöar eller byggnader i Femsjö socken. Endast 2 foton per person får inlämnas.

Ange ditt namn, tel.nr, e-postadress samt var och när (månad) respektive foto är taget. Bidragen insändes senast 1 febr 2020 till fotafemsjo@gmail.com

Vinnande bidrag presenteras vid årsmötet 2020, på hemsida och anslagstavla. Hembygdsföreningens styrelse utser jury. Bilderna får användas fritt av hembygdsföreningen i sin verksamhet.