Bild över entrén till Femsjö folkskola

Vår målsättning är att Femsjö ska ha en levande hemsida, där du kan se vad som händer i socknen. Förutom att sidan har fått nya bilder, är krypterad och bättre anpassad för smartphone och platta finns nya funktioner som exempelvis Kalender, Nyheter och Kontakter.

Stiftelsen, som äger sidan, Hembygdsföreningen och Församlingsrådet samarbetar och en redaktionsgrupp har bildats som kan lägga in nyheter för respektive verksamhet. Allt material från gamla hemsidan som rör exempelvis historia och natur ligger kvar och givetvis Facebook.

Har du nyheter eller annan information av allmänt intresse får du gärna kontakta någon i redaktionsgruppen – se Kontakter

Ett stort tack till Oskar Carlsrud Felander för goda idéer och ovärderlig teknisk hjälp och support.