Femsjö

Vi som bor i Femsjö tycker att vi bor på en vacker och intressant plats. Här har det bott folk i minst ett par årtusenden. In på knuten har vi gott om skog med älgar och många andra djur. Här finnsmånga sjöar med gott om fisk. Växtligheten är väl dokumenterad genom att
en världskänd botanist, Elias Fries, kom från byn. Geologin är spännande med spår som vittnar om inlandsisen, issjöar och isälvar.

Som mest bodde det i slutet av 1800- talet över 900 människor i Femsjö socken. Många utvandrade vid denna tid till Amerika. Andra flyttade till tätorter. Viss inflyttning har också skett till vår by. Men vi har gott om plats och besökare hälsas välkomna.

Vi vill gärna dela med oss kunskap om vår by förr och nu. Information om natur, kultur och historia finner Du här.

Vill du ha några rekommendationer för bra besöksmål? Klicka här